Θέσεις

-Θέσεις
  • σχέσεις

Διεθνείς Σχέσεις

2019-05-24T18:38:57+03:00

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας ανά τους αιώνες αποτέλεσε και αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ισχύος. Ιστορικά η Ελλάδα παίζει δημιουργικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις μέσω του σταθερού δόγματος συνεργασίας, [...]

Διεθνείς Σχέσεις2019-05-24T18:38:57+03:00
  • .png

Παιδεία

2019-05-27T18:51:13+03:00

Η Παιδεία είναι αξία που αναπτύχθηκε από τους Αρχαίους Έλληνες και παραδόθηκε στις κοινωνίες ως ανάγκη εξέλιξης και ως εργαλείο ανάπτυξης του ανθρώπινου γένους. Ως τέτοια, η παιδεία είναι ένα [...]

Παιδεία2019-05-27T18:51:13+03:00
  • shutterstock 774067183 1 e1558696175983

Οικογένεια

2019-05-24T14:24:48+03:00

Ο θεσμός της οικογένειας είναι ζωτικός πυλώνας στην ελληνική ιστορία. Ακόμα και σήμερα, που πολλά έχουν αλλάξει, η οικογένεια αποτελεί το τελευταίο ανάχωμα στην κρίση και στην αλλοίωση του [...]

Οικογένεια2019-05-24T14:24:48+03:00
  • .png

Ανάπτυξη

2019-05-28T18:25:51+03:00

Για πολλές δεκαετίες, η λέξη ανάπτυξη ακούγονταν από πολλούς αλλά δεν σήμαινε τίποτα για κανέναν. Όρος κενός περιεχομένου, αποτελούσε απλή αναφορά σε προεκλογικά προγράμματα και έντυνε κυβερνητικές πολιτικές που [...]

Ανάπτυξη2019-05-28T18:25:51+03:00