Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι πεδίο αντιπαραθέσεων. Άλλωστε αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα δημοτικών αρχόντων βρίσκονται σε συνδυασμούς που ναι μεν έχουν πολιτική ταυτότητα αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν κομματική αποστολή.

Η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες προσπαθεί να μας πείσει για την ορθότητα και αναγκαιότητα του «Κλεισθένη».  Που στην ουσία, αντί να βελτιώνει τα όποια προβλήματα του «Καλλικράτη», επιχειρεί να ανατρέψει τα δεδομένα με άξονα τα κομματικά, του ΣΥΡΙΖΑ, συμφέροντα.

Βασική προσέγγιση του νέου σχεδίου της Κυβέρνησης, που έχει αντιμετωπίσει βάσιμα την μήνιν και της ΚΕΔΕ και γενικότερα όλων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς δεν έχει δεχτεί καμία από τις προτάσεις τους, είναι η επιβολή της απλής αναλογικής στην εκλογική διαδικασία και το σπάσιμο των μεγάλων περιφερειών όπως αυτή της Β’ Αθήνας.

Η απλή αναλογική, όλοι όσοι γνωρίζουν επισημαίνουν ότι θα επιφέρει χάος και άρα θα δυσχεράνει και βασικές λειτουργίες σε επίπεδο δήμων αλλά και Περιφερειών. Επιπροσθέτως, οι αλλαγές που προτείνει το σχέδιο αναφορικά με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τα κανάλια διανομής των πόρων είναι ελλείπεις.

Είναι προφανές ότι επιθυμούν να θεσμοθετήσουν το χάος. Είναι πασιφανές ότι επενδύουν στο χάος τώρα που είναι σε αποδρομή. Και είναι δεδομένο και σίγουρο ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν θα τους κάνουν για μία ακόμα φορά την χάρη. Οι πολίτες γνωρίζουν τι σημαίνει καλή διοίκηση σε δημοτικό, περιφερειακό επίπεδο.