Για πολλές δεκαετίες, η λέξη ανάπτυξη ακούγονταν από πολλούς αλλά δεν σήμαινε τίποτα για κανέναν. Όρος κενός περιεχομένου, αποτελούσε απλή αναφορά σε προεκλογικά προγράμματα και έντυνε κυβερνητικές πολιτικές που κινούνταν ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ένα Κράτος, σπάταλο, αναποτελεσματικό, τιμωρός, εχθρός της ανταγωνιστικότητας, χωρίς καμία ανταποδοτικότητα και με αποκλειστικό στόχο την ομηρία της αγοράς.

Σήμερα η Ανάπτυξη δεν μπορεί να μένει ένα απλό σύνθημα. Είναι αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση της χώρας μας. Αποτελεί το βασικό εφαλτήριο για να ξαναπάρουμε την χώρα μας στα χέρια μας, για να κάνουμε πραγματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για να εκσυγχρονίσουμε το Κράτος και για να προσελκύσουμε επενδύσεις.

Σήμερα, ο μόνος παραγωγικός ορισμός της ανάπτυξης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ορθολογική αναπροσαρμογή του Φορολογικού Συστήματος με ορίζοντα δεκαετιών, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η ευελιξία του Κράτους με άξονα τις νέες τεχνολογίες και τις Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές.

Η Ελλάδα έχει μοναδικά πλεονεκτήματα: ο τουρισμός, η ναυτιλία, η ενέργεια, οι ιατρικές υπηρεσίες και η καινοτομία. Αλλά και ο Πολιτισμός και η Παιδεία μπορούν με σωστούς χειρισμούς να αποκτήσουν δυναμική εθνικών πόρων.

Τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο με προτεραιότητα επιλογές στους τομείς που η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για πειραματισμούς. Τώρα χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν με βεβαιότητα στην Ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο ενδεικτικά απαιτείται:

 • Σταθερό Φορολογικό Σύστημα με ορίζοντα δεκαετίας.
 • Απλό, όχι τιμωρητικό και εισπρακτικό φορολογικό σύστημα.
 • Ανταποδοτικό Κράτος.
 • Ορθολογισμός του νομικού πλαισίου εκδίκασης εταιρικών υποθέσεων.
 • Διαρκής μελέτη για την βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας.
 • Πάταξη της γραφειοκρατίας.
 • Το Κράτος να αποτελέσει επιταχυντή της επιχειρηματικότητας.
 • Ένταξη του θεσμού της μαθητείας στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Μείωση κρατήσεων και εισφορών με ταυτόχρονη πάταξη της ανεργίας και εισφοροδιαφυγής.
 • Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Κινητροδότηση της νέας επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
 • Οριζόντια εφαρμογή ψηφιακών διαδικασιών στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
 • Αυστηρή αυτορρύθμιση και επιβολή κανόνων υγιούς ανταγωνισμού.